Skansevejens Skole

Samarbejdsaftale mellem

Skansevejens Skole og børnehaverne i skoledistriktet

Samarbejdsaftalen er indgået mellem Skansevejens Skole og børnehaverne i skoledistriktet og danner rammen for indsatsen i barnets overgang fra børnehave til skole med det centrale mål, at der skabes rammer for, at alle børn er aktive deltagere både socialt og fagligt i egen overgang. Samarbejdsaftalen er baseret på værdierne og principperne fra ”den gode overgang” i Aalborg kommune.

Principper

Værdier

 

Barnets deltagelse

Forældrene som en central medspiller

Det professionelle samarbejde

 

 

Helhed og sammenhæng

Fællesskaber

Professionalisme

Dialog


 

Mål og praksis

Målet er, at børnehaverne og skolen i fællesskab skaber grundlaget for, at barnet bliver inddraget i egen skolestart.

Hvordan:

  • Kommende skolestarter og deres forældre inviteres til åbent hus i indskolingen i forbindelse med indskrivningen.

  • Børnehaverne inviteres til at komme på besøg på skolen i 0. årgang med deres kommende skolestarter.

  • Børnehaverne og deres kommende skolestarter inviteres til forpremiere på indskolingens årlige teaterforestilling.

  • Skolestarter kan starte i DUS´en fra d. 1. august og lære deres nye omgivelser at kende inden første skoledag.


 

Målet er, at alle forældre så tidligt som muligt er aktive deltager i barnets overgang mellem børnehave og skole.

Hvordan:

  • Alle forældre tilbydes en overleveringssamtale.

  • Skolen afholder orienteringsmøde om skolestart for forældre til kommende skolestarter. Personale fra indskolingen fortæller om hverdagen i 0. årgang og giver en rundvisning i indskolingens lokaler. Informationsfolder om skolestart uddeles.

  • Forældrene modtager kort før sommerferien en mail med en velkomstpakke vedrørende barnets skolestart. Velkomstpakken består af flere breve med informationer om skolestart.


 

Målet er, at de professionelle får indsigt i hinandens pædagogiske praksis således, at der bygges bro for barnet.

Hvordan:

  • Der afholdes en fælles pædagogisk sparringsdag for personalet fra Nørresundbys skoler og børnehaver.

  • Skolen inviterer samarbejdsbørnehaverne til et årligt evalueringsmøde af samarbejdet.

  • Børnehaverne inviterer personalet fra 0. årgang til at deltage i fællesdage for kommende skolestarter.


 


 

Årskalender:

Januar: Skolen afholder orienteringsmøde for forældre til kommende skolestarter.

Januar/februar: Åbent hus i indskolingen for børn og forældre. Der tilbydes i den forbindelse hjælp til den digitale indskrivning.

Februar: Børnehaver og deres skolestarter inviteres til forpremiere på indskolingens årlige teaterforestilling.

Maj/juni: Overleveringssamtaler i børnehaverne mellem børnehave, forældre og skole.

Juni: Besøgsdage for børnehaverne med deres kommende skolestarter i 0. årgang på skolen.

Juni: Forældre til kommende skolestarter modtager via mail en velkomstpakke bestående af flere breve med informationer om skolestart.

August: 1. august kan kommende skolestarter starte i DUS.

August: Første skoledag


 

For nærmere beskrivelse af aktiviteternes formål og indhold se informationsfolder.