Skansevejens Skole

DUS-Skansen


 

DUS-Skansens lokaler ligger i det, vi kalder ”Indskolingshuset” på Skansevejens skole, Skansevej 2, Nørresundby, tlf.:

 

99 82 45 29 (stueetage)

99 82 45 32 (1. sal)

99 82 45 30 (2. sal).

Taksten på DUS i 2019 bliver kr. 1503,- og på DUS2 kr. 444,-

Indskolingshuset danner rammen om såvel skole og fritidsdel, fra du går i børnehaveklasse til- og med 2. klasse. Hver årgang har et team af lærere og pædagoger tilknyttet.

 

De lærere og pædagoger, der er tilknyttet Indskolingshuset, arbejder i det daglige tæt sammen. Du vil f.eks. opleve, at pædagogerne deltager i undervisningen. De to faggrupper vikarierer ligeledes for hinanden ved sygdom, kurser m.v.

 

Det lokale du opholder dig i, når du er i skole, er også det lokale, der fungerer som dit basisrum i DUS-tid. Du må gerne færdes i de andre basislokaler. Da der er tre etager og et stort udeområde, kan det tage tid for dine forældre at finde dig, når du skal hentes.

 

Du og dine forældre vil møde voksne, som kun er i DUS´en i en kort periode. Det er studerende fra bl.a. seminariet.

 

Overordnet målsætning

 

DUS-Skansen vil gerne være en glad DUS.

Vi ønsker at være stedet, hvor samvær sker i et

kreativt, positivt og varmt miljø – et rart sted at være!

 

Vi vil tilgodese dette ved:

 • At vægte fritiden højt.

 • At give børnene trygge rammer i dagligdagen.

 • At vægte nærvær højt.

 • At veksle mellem tilbud (selvvalg) og faste aktiviteter.

 • At vægte legens betydning.

 • At skabe gode oplevelser for børnene i og udenfor huset.

 

Fra børnehave til DUS:

Hvad kendetegner skiftet?:

 • At der kræves større grad af selvhjulpenhed hos barnet.

 • At der stadig er hånd om barnet – i forhold til dets alder og udvikling.

 • At barnet lærer at mestre den større frihedsgrad.

 • At dialogen mellem forældre og personale er vigtigt.

 • At forældrenes usikkerhed ofte er større end barnets.

 

DUS åbningstider:

Vi har åben mandag – torsdag kl. 6.30 – 17.00. Fredag kl. 6.30 – 16.30.

Efter kl 16.00 samles vi i børnehaveklassen i stueetagen.

I tidsrummet 8.00 – 14.00 holder DUS´en ”lukket”, og der vil ikke være personale til at tage imod personlige eller telefonisk henvendelse.

I skoleferier og på skolefridage har vi åben hele dagen fra 6.30 – 17.00/16.30.

DUS-Skansen påregner at holde lukket:

 • 2 uger i skolens sommerferie.

 • Mellem jul og nytår.

 • Dagen efter Kristi himmelfartsdag.

 • Grundlovsdag.

 •  

På lukkedage tilbydes der anden pasning.

Morgen-DUS:

 

Vi har morgenåbning fra kl. 6.30 – 8.00, i børnehaveklasse  lokaler på 2.etage.

Du kan spise din medbragte morgenmad mellem kl. 6.30 – 7.30.

Da morgenmaden skal give dig energi til resten af dagen, anbefaler vi du får en sund morgenmad med.

I morgen-DUS´en vil du opleve, at der er børn og voksne, du ikke kender fra DUS-Skansen. Dette skyldes, at børn og personale fra Børnens Hus (3. klasserne) kommer, og er sammen med os i vores lokaler.

 

 

Kontrolleret fremmøde:

For børn i DUS-Skansen er der kontrolleret fremmøde. Det betyder, at såfremt du ikke kommer i DUS, har vi pligt til at kontakte dine forældre enten hjemme eller på arbejdet.

Derfor er det vigtigt, at dine forældre husker at ringe hvis:

 • Du er syg eller holder fri.

 • Du hentes af en anden end du plejer.

 • Hvis der er ændringer af ”faste aftaler”.

Dine forældre skal ringe på DUS-Skansens telefonnummer til 1. klasse:

99 82 45 29

I skal ringe mellem 6.30 – 8.00, eller efter 14.00.

 

Hvis du ikke hentes af dine forældre, men selv skal gå, vil vi gerne at du har faste ”gåtider” for at få mest mulig tid til samvær med dig og andre børn. Så slipper dine forældre også for at ringe hver dag.

 

Hver årgang har sin egen krydse-liste. Dine forældre har ansvaret for, at du bliver x´et ud, når du bliver hentet.

 

Mad:

Du skal selv medbringe den mad, du skal spise i løbet af dagen – hver klasse har eget køleskab.

 

I morgen-DUS´en kan du få opbevaret din morgenmad – hertil tilbyder DUS´en mælk.

 

Til frokost skal du medbringe en madpakke og evt. drikkevarer – skolen har mælkeordning.

 

Eftermiddagsmad – Vi oplever ofte, at børnene bliver sultne i løbet af eftermiddagen, så det er en god idé, hvis du har et stykke frugt eller en ekstra lille madpakke med til senere på dagen.

Tøj:

Du skal have indesko, skiftetøj, regntøj og gummistøvler med. Om vinteren skal du have varmt tøj, hue og vanter med. Det skal ligge i din garderobe. Vi er ude hver dag uanset vejrforhold.

 

Vi har forskelligt udendørs-legetøj som spande, skovle, moon-cars, stylter osv. Du må gerne medbringe dine egne rulleskøjter og skateboard. Det er op til dine forældre, om du skal bruge sikkerhedsudstyr. Skal du bruge sikkerhedsudstyr, skal du selv medbringe dette.

 

Når du starter i DUS´en vil en voksen, så vidt muligt din kontaktperson, vise dig rundt og fortælle dig, hvor du må og ikke må færdes, når du er i DUS.

 

Bringes/hentes du i bil, må dine forældre ikke køre ind over den gule streg, da det er der du og dine kammerater færdes.

 

Ud-af-huset-aktiviteter:

 

Nørresundbys grønne områder.

Svømning.

Skøjtehal.

Spontane ture*
*Vi tager ind imellem på ture ud-af-huset, som ikke er planlagte på forhånd, og vil de dage være tilbage senest kl. 16.00. Dine forældre skal huske at skrive en besked, hvis du skal noget en dag. Ellers kan de komme ud for, at du er på tur, når de kommer og henter dig.

 

 

Traditioner:

 

Strandparken: Hvert år sidst i august tager alle børn og personale ned i Standparken til en fælles aktivtetsdag.

i ugen op til halloween d. 31.oktober laver nogle forskellige aktiviteter der handler om efterår og halloween.

Julehyggedag i december

DUS-cup: Vi deltager hvert år omkring maj i den årlige fodboldturnering, hvor de forskellige DUS-ordninger i Nørresundby kæmper imod hinanden. Denne dag ”lukker” DUS´en, og alle børn og personale er på NB´s baner på Lerumbakken hele dagen. Børnene skal denne dag hentes på NB´s baner senest kl. 17.00.

På skolens hjemmeside kan du læser mere om DUS´en og Skansevejens skole. 

www.skansevejens-skole.dk