Skansevejens Skole

Børnenes Hus

 

Børnenes Hus består af dus børn fra 3. klasse og dus 2 børn fra 4. og 5. klasse.

I Børnenes Hus er lokalerne er funktionsopdelte og må benyttes af alle.

3. klasse og dus 2 har dog hver deres garderobe.

 

3. klasse

 

Fra 3. klasse flytter børnene over i Børnenes Hus, der fysisk ligger ca. 200 m. fra skolen.

De er fortsat almindelige dus børn.klasse.

Ligesom i Indskolingshuset har vi åbent til kl. 17 mandag til torsdag og til kl. 16.30 fredag. Morgenpasning foregår i Indskolingshuset

.

I 3. klasse er der mulighed for at vælge ”ukontrolleret” pasning, d.v.s. at hvis barnet

f.eks. udebliver fra dussen, kontakter vi ikke forældrene. Når det er i dussen er der

samme kontrol som med de øvrige børn. Ordningen er 100 kr. billigere pr. måned.

Hvis ikke I foretager jer noget har I kontrolleret pasning.

 

Alle beskeder skal altid gives til Børnenes Hus via “Min Institution”, kontaktbogen eller mail.

Om eftermiddagen kan der ringes til  98 17 00 39 eller 22 55 42 82.

 

Da de fleste børn ikke bliver hentet, skal der udfyldes aftalesedler med  

telefonnumre, gå med andre hjem, selv give besked o.s.v.

Vi sender sedlerne med børnene hjem i løbet af de første uger i det nye skoleår.

 

2 dage om ugen vil børnene få en eftermiddags forfriskning enten i form af frugt,

mad  eller bagværk, som vi laver sammen med børnene.

. De øvrige dage er der enten saftevand, kakao eller thé.

 

I Børnenes Hus vægter vi at dussen er børnenes fritid. Derfor er aktiviteterne

frivillige, og børnene lærer at vælge til og fra. Dussen er et godt mødested, hvor

børnene kan være sammen og lære af hinanden på tværs af klasser og alder.

 

Da 3.klasse og DUS 2 er blandede i Børnenes Hus, har vi valgt ikke at have faste kontaktpædagoger. Hvis forældre har brug for at høre hvordan,

det går i dussen, kan I kontakte os.

Så vil den medarbejder, som har mest kontakt med barnet, finde tid til samtalen.

 

DUS 2

 

Børnene kan gå i DUS 2 i 4. og 5. klasse.

.

3.klasse børnene bliver automatisk meldt ud af dus 1 pr.31. Juli

 

DUS 2 er en ukontrolleret pasning med en lavere betaling end 3. klasse

(371 kr.pr. måned).Juli og august er betalingsfri.

 

DUS 2 i Børnenes Hus er fritidstilbuddet efter skoletid for 4. og 5. klasserne.

Vi har åbent mandag til tirsdag til kl.17 og fredag til kl.16.30.

Derudover tilbyder vi nogle aftenarrangementer i løbet af året.

 

Vi har også åbent, hvis børnene får tidligere fri fra skole.


 

Normalt er der ikke morgendus for DUS 2,

men de børn, der har brug for det, kan komme, hvis det er aftalt med dussen.


 

Aktiviteterne er ca. de samme som hos 3. klasserne.

Dussen er et godt mødested, hvor børnene kan være sammen

og lære af hinanden på tværs af klasser og aldre.

 

Der vil forekomme en vis brugerbetaling til nogle materialer og ture.

DUS 2´erne kan oprette aktivitets- og turkonto.

Ligeledes kan de oprette en kioskkonto,

der giver dem mulighed for at købe saft, juice, boller og frugt.


 

Der er tradition for at lave en DUS 2 tur med en overnatning.


 

De børn, der skal gå i DUS 2 kan indmeldes over nettet helst inden sommerferien,

ved at gå ind under pladsanvisningen

Der er ikke pladsgaranti i DUS 2

og det er derfor ”først-til-mølle-princippet”,

der er gældende.

 

DUS 2 er ikke omfattet af søskenderabat.