Skansevejens Skole

Oversigt over kontaktpersoner

KlasseInitialerKlasselærer(e)
0AAS/JL/SY/JO/LP/SR/HE/KHAnette Gamby Stenhouse / Jeanette Lundby / Stinne Yderstræde / John Lykholt / Lars Behrend Petersen / Sanne Rasmussen / Heidi Jonassen / Kasper Holt
0B
1AHA/JE/LV/MG/MJ/MK/STHaso Kocan / Jens Konnerup / Lone Bonde Vestergaard / Mette Grøn Madsen / Maria Jørgensen Appel Bangshøj / Mette Visti Kristensen / Søren Tousig
1B
2AIM/JT/LH/LN/MOInge Milling / Jeppe Therp-Pedersen / Lilian Hansen / Line Nielsen / Morten Andreassen
2B
2C
3ABB/JH/ME/NG/MNBrit Blicher Hansen / Jannie Hangaard / Michael Grover Eriksen / Ninna Lindrup Gade / Morten Arvid Thomasen Jensen
3B
4ACF/JO/MA/TU/JSCarina Falk Trudslev / John Lykholt / Michael Lira Abildgaard / Thomas Ravn / Jesper Stagsted Andreassen
4B
4C
5ANY/TB/MPAnne Nyby / Trine Johnsen Blicher / Marlene Rommerdahl Post Ovesen
5B
5C
6AGJ/LV/MNGrethe Jensen / Lone Bonde Vestergaard / Morten Arvid Thomasen Jensen
6B
7ABB/JL/LSBrit Blicher Hansen / Jeanette Lundby / Lise Svendsen
7B
8ABI/BO/JK/BDBirgit Ingenuus / Bo Routhe Sørensen / Jacob Kokkedal / Björg Dahl
8BBI/BO/BD/JKBirgit Ingenuus / Bo Routhe Sørensen / Björg Dahl / Jacob Kokkedal
9AJB/JS/LI/BIJette Bjerre / Jesper Stagsted Andreassen / Laila Dahl Iversen / Birgit Ingenuus
9BJB/JS/LI/BIJette Bjerre / Jesper Stagsted Andreassen / Laila Dahl Iversen / Birgit Ingenuus