Skansevejens Skole

Specialundervisning/PPR

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling eller faglige vanskeligheder kræver særlig hensyntagen eller støtte.

Hvis en elev har særlige behov, eller hvis elevens skolesituation giver anledning til alvorlig bekymring, indstilles eleven til en pædagogisk/psykologisk vurdering. Denne vurdering foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som er en tværfaglig organisation ved Aalborg Kommunale Skolevæsen, der kan give råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Ved PPR er der ansat psykologer, socialrådgivere, konsulenter, ergoterapeuter og tale/hørepædagoger, der i samarbejde med forældrene og de professionelle omkring eleverne kan søge at:

  • nå til en forståelse af barnets problem
  • foretage pædagogiske eller psykologiske undersøgelser
  • rådgive og vejlede børn, forældre, daginstitutioner og skoler
  • evt. formidle kontakt til andre, der kan hjælpe

Indstilling til PPR

Indstillingen til PPR foretages normalt af klasselæreren eller skolen, men også elev, forældre og skolesundhedstjenesten kan indstille ved henvendelse til skolen, klasselæreren eller direkte til PPR. Skolens indstilling sker først efter samråd med forældrene.

Efter modtagelsen af indstillingsskemaet med skolelederens underskrift foretager PPR en undersøgelse af elevens forudsætningsfunktioner og giver straks derefter forældrene og skolen besked om resultatet. Hvis der er enighed om, at eleven har behov for specialundervisning, iværksættes den.

Indstillinger til PPR kan ske hele året. Det er vigtigt, at indstillingsskemaer bliver indgivet senest i marts måned, så der kan sikres eleven plads det følgende år.

Alle rapporter vedr. specialundervisning bliver makuleret, når eleverne forlader skolen.

Kontakt

PPR
Tlf: 93520156
Psykolog: Christina Guldmann Sørensen