Skansevejens Skole

Skolebiblioteket - et pædagogisk læringscenter

Skolebiblioteket er skolens pædagogiske læringscenter, og her kan elever og lærere få professionel, pædagogisk vejledning omkring udvælgelse, anskaffelse og anvendelse af skolens og eksterne samlingers undervisningsmidler.

Undervisningsmidler er bl.a. bøger, computere, digitalkameraer, videoudstyr, edb-programmer, telefon, telte, kikkerter, laminerings- og indbindingsmaskine m.m.

Det pædagogiske læringscenter virker som inspirator for undervisningen, skolens udvikling og den praktisk-musiske dimension.

Det er derfor:

STEDET, hvor elever og lærere kan låne til undervisning og fritid, samt få vejledning omkring anvendelsen.

STEDET, hvor elever og lærere kan søge informationer, bearbejde disse og formidle resultaterne.

STEDET, hvor elever og lærere kan finde tidsskrifter, gå på Internettet, sende e-mail m.m.

STEDET, hvor kulturelle tilbud findes og formidles: Filmklub, teaterforestilling, brochurer, foredrag, kunst m.m.

STEDET, hvor der etableres udstillinger om forskellige emner og af elevprodukter lavet i fx håndarbejde, billedkunst eller i forbindelse med andre projekter.

STEDET, hvor ...........

Det pædagogiske læringscenter er åbent i hele undervisningstiden, det understøtter folkeskolens formål og medvirker til at fremme elevernes personlige udvikling ved at øge deres lære- og læselyst.

Personale IT: 
Steffen Bjørnskov Gram
IT-ansvarlig 
Telefon: 99 82 45 33
Bent Madsen
Ressourceperson
 
Ole Gjermandsen
Teknisk assistent
 
 
 
Personale Bibliotek:
Lone B. Vestergaard
Skolebibliotekar
Telefon: 99 82 45 34
Lene Christensen
Biblioteks Medhjælper
 
 
 
 
 
 

Søg i skolens og skolevæsenets base med undervisningsmidler i form af bøger og andre medier. Her kan også ses aktuel lånerstatus.