Skansevejens Skole

Skansevejens Skole

Skansevejens Skole er en afdelingsopdelt skole beliggende i Nørresundby midtby. Skolen har 530 elever i 0. til 9. klasse. Vi har desuden en stor aktiv DUS-ordning, som er en integreret del af skolen.
Vi arbejder ud fra skolen og Dussen som én organisation, hvor vi med udgangspunktet i det hele barn løser de opgaver, der skal løses i forbindelse med barnets/den unges læring og udvikling.
Vi tilbyder en god arbejdsplads, som kombinerer faglig baggrund og traditioner med fremtidsorienterede visioner. Skolen er udviklingsorienteret og er godt på vej i forhold til implementeringen af skolereformen.
Skolens 75 ansatte arbejder i medledende team og har et stort engagement og ejerskab for skolens udvikling. Kulturen er en udpræget samarbejdskultur, hvor der også lægges stor vægt på samarbejdet med forældregruppen og på lærer- og pædagogsamarbejdet.

 

Skansevejens Skole er en gammel midtbyskole beliggende midt i Nørresundbys hjerte - med de fordele og ulemper, en så central beliggenhed nu engang giver. Tæt på by og havn og med gode busforbindelser til både oplandet nord for fjorden og til områderne syd for fjorden. Den centrale beliggenhed betyder dog også sparsomme udearealer, manglende udvidelsesmuligheder og ringere udendørs idrætsfaciliteter i skolens umiddelbare nærhed. Vi må derfor hele tiden være kreative i forhold til at udnytte vores udearealer og de umiddelbare muligheder omkring skolen. Heldigvis har Projekt Skansen i Bevægelse givet os en del flere muligheder for at være udenfor både i undervisnings- og DUS tid. Den ældste af de eksisterende skolebygninger blev opført i 1896, men skolen er siden da blevet udbygget af flere omgange.

Skoledistriktet er i store træk afgrænset af Limfjorden mod syd og Forbindelsesvejen mod nord. Boligbebyggelsen i skoledistriktet spænder fra etagebyggeri af forskellig karakter til enfamilieshuse og villaer.